Índex del llibre

CAPÍTOL 1. EL PUNT DE PARTIDA I ELS PRIMERS PASSOS

Per què un tractament de reproducció assistida:
Desig de fill, maternitat biològica
Dificultats per reproduir-se de forma natural
Ajornament de la maternitat
L’esterilitat com a malaltia
Tenir fills sense parella
Tenir fills amb parella del mateix sexe

Per on començar en reproducció assistida. Els teus drets i les diferents opcions:
Quines diferències trobaré entre un centre públic i un de privat?
Quins drets garanteix la llei a Espanya en matèria de reproducció assistida?

CAPÍTOL 2. ELS TRACTAMENTS DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

Tot comença al cervell

La vivència de la infertilitat i la importància del factor psicològic abans, durant i després del tractament:
L’etapa del xoc
La fase de l’enuig
El moment de la negociació
L’arribada de la desesperança
L’acceptació
La recerca de solucions

La visita a l’andròleg i l’extracció de semen:
L’obtenció del semen

Inducció de l’ovulació i relacions programades

Inseminació artificial

Fecundació in vitro (FIV) i microinjecció intracitoplasmàtica (ICSI)

Altres tècniques menys freqüents

Preservar la fertilitat per al futur

Donació d’òvuls i de semen:
La donació d’òvuls
La donació de semen

Diagnòstic genètic preimplantacional

Criopreservació, congelació i vitrificació

El futur de la reproducció assistida. La investigació

Dubtes freqüents. les llegendes de la reproducció assistida i els tractaments paramèdics i alternatius

Les xifres de la reproducció assistida:
Les xifres de Catalunya
Les xifres d’Espanya
Els resultats de la inseminació artificial a Espanya
Els resultats de la fecundació in vitro a Espanya

 CAPÍTOL 3. DESPRÉS D’UN PROCÉS DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

Un resultat negatiu rere l’altre

Un resultat positiu: estic embarassada
Els nens de la reproducció assistida
Explicar la reproducció assistida als fills

 BIBLIOGRAFIA

ALGUNES PÀGINES WEB DE REFERÈNCIA

ÍNDEX DE TERMES

AGRAÏMENTS