Com és el llibre

“El desig de ser mare” no és el relat d'una experiència personal perquè tampoc era l'objectiu. Aquesta vivència pròpia solament és el punt de partida. El llibre reuneix informació actual recollida de fonts informatives directes i acreditades, com alguns dels més reconeguts especialistes en reproducció assistida d'Europa, -que han estat entrevistats a propòsit per a aquest llibre-, psicòlegs, investigadors de diferents universitats europees, una especialista en psico-neuro-endocrino-immunologia, els diferents serveis autonòmics de salut, el Defensor del Poble, la Societat Espanyola de Fertilitat –SEF-, la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia –ESHRE- i la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals -FELGTB-, entre d’altres.

He volgut acudir als qui podien informar-me de primera mà i gaudeixen d'autoritat en la matèria, preguntar-li’ls sobre els aspectes que veritablement preocupen o susciten curiositat als qui inicien un tractament, sobre les dificultats i les solucions, i narrar la informació obtinguda de la manera més propera i amena possible al lector sense que aquesta perdi precisió i rigor.

Volia contar a qui comence aquest procés, tot el que jo hauria volgut saber i fins i tot més.

El llibre realitza un recorregut cronològic per un procés de reproducció assistida i aborda els aspectes mèdics, psicològic-emocionals, legals, econòmics, personals i socials del mateix. En el plànol mèdic es descriu en què consisteix cadascuna de les tècniques de reproducció assistida més comunes en l'actualitat, les seves potencialitats i els seus riscos. Es deté a més en l'explicació de les tècniques més avançades com el Diagnòstic Genètic Preimplantacional i els nous sistemes de criopreservació.

Pel que fa al factor psicològic es dedica un apartat específic per a destacar la seva importància en el conjunt del procés, explicar quins sentiments i emocions podem experimentar i formen part del desenvolupament normal del procés i quan és convenient demanar ajuda professional. Ja se sap que les pacients que reben suport psicològic durant els tractaments tenen major probabilitat d'èxit, que la majoria dels abandons es produïxen per voluntat pròpia, a causa de l’ estrès psicològic, no per prescripció mèdica, i que almenys un 5% dels casos d'esterilitat es deuen a aquest tipus de causes.

També es tracta allò referent als nostres drets en matèria de reproducció assistida, és a dir què tècniques i prestacions estan reconegudes per la llei i es poden exigir quan es necessita atenció especialitzada en aquest camp.

A la pràctica, les coses no són tan clares i fàcils per a parelles heterosexuals que per a dones soles, parelles de lesbianes o gais. Per això, el llibre dedica un apartat a la situació d’aquests col•lectius.

A més el llibre inclou una panoràmica sobre les prestacions que oferix cada comunitat autònoma ja que totes les regions no proporcionen el mateix servei. S'imposen diferents limitacions d'edat per a iniciar un tractament i un nombre màxim de cicles per dona. En algunes regions solament s'accepta en el sistema públic de salut a parelles heterosexuals i en unes altres deriven els pacients a hospitals d'altres autonomies amb les quals mantenen un concert i els afectats es veuen obligats a desplaçar-se.

El llibre incorpora també una breu panoràmica de la reproducció assistida en xifres, perquè entre altres coses, sàpigues com de prop o lluny pots estar d'aconseguir el teu objectiu.

La narració s'estén un poc més enllà del tractament mèdic pròpiament i aborda des de l'etapa prèvia al seu inici, l'origen del desig de ser mare, fins a les últimes investigacions sobre desenvolupament dels nens nascuts mitjançant reproducció assistida, ja que existeixen estudis que han tractat d'esbrinar si els nens fecundats en laboratori presenten dificultats en el seu desenvolupament o fins i tot si, per tractar-se de criatures molt desitjades, la seva criança és diferent.

Un apartat tracta específicament el període posterior a un resultat positiu, incloent el risc d'un embaràs múltiple, la possibilitat d'una reducció embrionària i els riscos d'avortament.

No m'oblido d'aquesta difícil etapa que comença quan els resultats dels successius intents són negatius i arriba el moment de plantejar-se l'abandó definitiu dels tractaments sense haver aconseguit l'embaràs desitjat. Existeixen alternatives, encara que en aquests moments sigui difícil veure-les, i també recursos que podem desenvolupar per a gestionar aquest moment de la millor manera posible.

També es reserva un espai propi a les investigacions que s'estan desenvolupant en matèria de reproducció assistida i infertilitat, entre elles l’ovari i l'úter artificial o la consecució d'espermatozous o òvuls a partir de cèl•lules adultes, amb un simple raspat de llengua, però també els treballs que treuen a la llum, en quina mesura el nostre allunyament d'un estil de vida saludable, amb l'estrès, l'alimentació inadequada, les alteracions de la son i emocionals o l'aïllament personal incideixen directament en la nostra fertilitat.