Les emocions i el factor psicològic

Els aspectes psicològics de la infertilitat tenen importància abans, durant i després dels tractaments de reproducció assistida, més del que moltes persones pensem abans de començar el procés. Ens afecten fins i tot abans de la primera visita al ginecòleg, des del moment en què no aconseguim l'embaràs en el termini de temps que creiem raonable o que havíem imaginat i comencem a sospitar que alguna cosa no funciona bé, i pot anar creixent en la mesura en què la intervenció mèdica avança.

La conseqüència és un sentiment de frustració i la sensació de que es perd el control sobre el futur, que no es pot fer gens per aconseguir el que es desitja. I el risc és caure en un cercle de desesperança i tristesa.

Sense haver arribat encara a un resultat negatiu, el propi procés ens va generant estrès, ansietat, dubtes i temors que ens afecten psicològicament. Ara bé, la intensitat amb la qual ho faci va a dependre entre altres coses de la nostra personalitat, de factors de gènere i de parella i dels suports que rebem.

Molts dels problemes emocionals dels pacients infèrtils coincideixen amb els propis de les crisis vitals en general.

Com assenyala el professor del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València, Enrique Cantó, l'esterilitat és un succés vital estressant que provoca impacte emocional i té importants repercussions en diferents àrees de la vida de la persona. A nivell cognitiu es veuen desbordades les habilitats per resoldre problemes i els mecanismes d'afrontament habitualment utilitzats.

L'estrès i el malestar psicològic poden incidir directament en la nostra fertilitat. Així, abans de començar el tractament, el factor psicològic ja pot estar exercint la seva influència i dificultant la fertilitat.

Les persones que no es creuen capaces de gestionar aquest procés amb solvència i sense ajuda tindran més possibilitats d'èxit acudint a un professional de la psicologia, especialitzat en aquest camp, perquè reduiran els nivells d'estrès i ansietat, que afecten negativament a la fertilitat, es trobaran millor i no abandonaran tan prompte el tractament. Existeixen evidències que confirmen majors taxes d'èxit en pacients que reben suport psicològic, entre altres raons perquè triguen més a abandonar i, per tant, ho intenten més vegades.

Per saber més ...