Donació d'òvuls i de semen

Les persones que no poden concebre amb els seus propis òvuls i espermatozoides poden aconseguir un embaràs a través de material genètic d'un o una donant. Més d'un 10% dels cicles de fecundació in vitro a Espanya són amb òvuls de donant i més d'un 19% dels cicles d'inseminació artificial ho són amb espermatozoides d'una donació, segons la SEF.

Els donants solen ser persones joves, solidàries amb els qui busquen un fill gestat sense aconseguir-ho, o estudiants a la recerca d'una gratificació econòmica, encara que aquesta sigui més aviat escassa. La major part són universitaris. A Espanya la donació, per llei, ha de ser anònima. La llei també estableix que la donació serà sense retribució econòmica, encara que pot lliurar-se'ls una gratificació per les molèsties.

Si vas a sol·licitar espermatozoides o òvuls de donant i et preocupen les garanties sobre la salut de qui et va a donar el seu material genètic, has de saber que la Llei de Tècniques de Reproducció Assistida regula aquests detalls i exigeix que els donants, a més de ser majors d'edat i tenir plena capacitat d'obrar, gaudeixin de bona salut física i psicològica.

També estableix de quina manera es verificarà que el seu estat de salut psicofísic és òptim, mitjançant un procediment obligatori que inclourà les seves característiques fenotípiques i psicològiques, les condicions clíniques i les analítiques necessàries per demostrar que no pateixen malalties genètiques, hereditàries o infeccioses transmissibles a la descendència.

Després de l'estudi de salut, les dones donants han de sotmetre's a un tractament hormonal d'estimulació ovàrica i a una intervenció per a l'extracció dels òvuls i per a elles suposa majors inconvenients i riscos que per als donants.

Per a un home donar és relativament fàcil, perquè encara que han de realitzar-se les proves sanitàries i psicològiques que exigeix la llei, a les quals també se sotmeten les donants, només han de lliurar durant una temporada una sèrie de mostres de semen obtingudes mitjançant masturbació.

Les parelles de dones poden ser mares fent ús d'una mostra de semen de donant tant si estan casades com si no, però només podran registrar a la criatura com a filla o fill de les dues en el Registre Civil si estan casades i àdhuc en aquest cas hauran de prendre certes precaucions. 

D'altra banda, en una parella de dones, tècnicament és possible que una d'elles done òvuls a l'altra, de manera que una pot ser la mare gestant i una altra, la mare biològica que ha aportat el seu material genètic.

Per saber més ...