Diagnòstic Genètic Preimplantacional –DGP-

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) és un conjunt de tècniques que permet conèixer, abans d'introduir-los en l'úter de la futura mare, si els embrions obtinguts d'una fecundació in vitro són portadors d'alguna alteració genètica. Amb això es pot realitzar una selecció prèvia d'aquells que estiguin lliures d'aquesta alteració.

El DGP pot ser útil a persones o parelles amb elevat risc de transmissió d'una malaltia a través dels gens, pacients amb un risc incrementat de generar embrions amb alguna alteració cromosòmica numèrica o estructural, amb predisposició al càncer d'origen genètic i aquells que necessiten la gestació d'un bebè compatible amb un fill malalt que requereixi un trasplantament de medul·la o de cordó per a la seva curació.

El procés d'una DGP requereix aconseguir embrions a través de fecundació in vitro, i després d'això la realització d'una biòpsia a aquests embrions, concretament extreure-li una o dues cèl·lules en el seu tercer dia de desenvolupament en el laboratori, quan ha de tenir entre 6 i 10 cèl·lules lleugerament unides entre si, i mantenir en cultiu l'embrió biopsiat fins que s'obtenen els resultats de l'estudi genètic i es realitza la transferència a l'úter, no més enllà del seu sisè dia de vida després de la fecundació.

Les cèl·lules que s'extreuen es poden analitzar mitjançant tres tècniques diferents segons la patologia que es necessiti detectar.

Existeix controvèrsia respecte a si el DGP pot danyar a l'embrió (...)

Per saber més ...