Criopreservació, congelació i vitrificació

La criopreservació és una forma de cridar a tots els mètodes que serveixen per conservar en fred. I dins d'aquests mètodes es troba la congelació i la vitrificació, com dues formes diferents de conservar en fred.

Les diferències entre un i un altre mètode de congelació estan sobretot en la temperatura a la qual se sotmet a l'embrió o als gàmetes, la rapidesa amb la qual es porta el material genètic fins a baixes temperatures i en els productes que s'utilitzen per evitar que aquestes baixes temperatures danyin el material que es va a criopreservar.

Cal tenir en compte que no tots els espermatozoides, òvuls ni embrions sotmesos a aquestes tècniques superen el procés (...)

Per saber més ...