Com l'hi explico als meus fills?

Explicar als fills el fet que van ser engendrats a partir d'un tractament de reproducció assistida o callar-ho és una decisió personal de mares i pares. Hi ha països en què els nens concebuts mitjançant donació tenen, per llei, dret a conèixer la identitat d'aquells qui donaren el material genètic del que són portadors. A Espanya no és així i les donacions són anònimes. D'aquesta manera mai podran saber nom i cognoms del donant o la donant, i queda en mans dels pares explicar-los o no el seu origen biològic, la qual cosa es denomina "la veritat biològica".

Tant en els casos en què el tractament ha estat senzill i amb òvuls o espermatozoides propis com en els casos en què s'ha recorregut a donació, nombrosos experts en psicologia vénen a coincidir que els secrets entre els membres de la família –especialment si són de certa envergadura- vénen a entelar les relacions, actuen com una barrera invisible per a la comunicació i el vincle. Aquest assumpte s'ha estudiat àmpliament en el cas de les adopcions i s'aplica igualment per al cas de nens concebuts després d'una donació de semen o d'òvuls. El que recomanen és que l'assumpte sigui conegut des del primer moment, que no s'oculti, i que es parli d'això, si arriba el cas, amb naturalitat i normalitat, perquè l'efecte que aquesta informació va a tenir sobre els fills va a estar estretament relacionat amb la naturalitat i normalitat amb que ho visquin i parlin d'això els pares i l'entorn dels petits o petites.

Hi ha els qui argumenten que si en una fecundació sense intervenció de la ciència no s'explica als fills els detalls de com van ser engendrats, tampoc ha de fer-se necessàriament si aquesta s'ha produït mitjançant tractament mèdic. Tot depèn de la càrrega simbòlica, del valor i el significat que cadascuna atorgui al fet en si de la fecundació del seu fill o filla i la importància que atribueixi al material genètic que porta el seu bebè.

Per saber més...