Quan acudir a reproducció assistida

Els tractaments de reproducció assistida estan indicats quan els pacients porten almenys un any intentant aconseguir un embaràs sense aconseguir-ho, mantenint relacions sexuals regulars sense protecció. Per sota d'un any (per a alguns especialistes fins i tot any i mitjà), si no existeix una causa diagnosticada, entra dins del temps d'espera considerat normal i no procedeix iniciar un tractament. Almenys això és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut.

Per descomptat també estan indicats quan l'especialista diagnostica una causa d'infertilitat, a les dones que desitgen un embaràs i no tenen parella i a les parelles de dones que igualment busquen un embaràs d'un donant anònim.

Si t'han fet una lligadura de trompes o la teva parella s'ha realitzat una vasectomia, la reproducció assistida pot ajudar-te.

El primer pas és acudir al teu ginecòleg habitual perquè t'explori i et demani les primeres proves, que solen ser una analítica de sang per comprovar els teus nivells hormonals.

També és interessant conèixer altres aspectes. Per exemple, amb el colesterol alt és més difícil quedar-se embarassada.

Per saber més...