Per què desitjo ser mare

El desig de ser mare té un origen biològic, que s'acompanya d'un component social molt poderós. Les nostres cèl·lules estan programades per transmetre els nostres gens i en virtut d'aquesta programació natural d'alguna manera ens demanen que ens reproduïm perquè aquesta transmissió es produeixi.

Totes les dones no experimenten d'igual manera aquest desig, de fet hi ha dones que no ho arriben a sentir, però és cert que la major part de les dones ho percep i desitja en un moment o un altre de la seva vida la maternitat.

El desig de ser mare també és cultural i la nostra societat sol exercir pressió sobre les dones perquè siguem mares. Històricament, de fet, s'ha repudiat a les dones infèrtils i l'esterilitat s'ha portat discretament. Això ha afectat també especialment als homes, els qui culturalment han relacionat fertilitat amb masculinitat i amb potència sexual.

La frustració i el dolor a causa d'un desig insatisfet de maternitat encara estan considerats en la nostra cultura com una debilitat, a més particular de les dones, a pesar que sense aquest desig de les dones la nostra espècie probablement s'hauria extingit.

La consideració social d'aquest sofriment com a debilitat provoca que moltes de les dones guardin per a si les emocions, la tristesa i el temor que experimenten en els processos de reproducció assistida o les minimitzin davant els altres. És molt comú pensar que si s'exterioritza la intensitat amb la qual es viu el procés les hi va a prendre per febles i exagerades.

No totes les dones en aquesta situació d'infertilitat mostren amb orgull el seu desig de ser mare i la intensitat i de vegades gravetat amb la qual estan vivint el procés.

En l'origen del desig de fill es troba un desig de donar vida, de crear, que pot arribar a convertir-se en un anhel molt difícil d'eludir.

Aquest desig de maternitat no està exempt de contradiccions, sobretot en l'actualitat, quan la maternitat pot significar per a les dones especialment realitzar importants sacrificis en l'àmbit personal i laboral.

El desig de fill s'aguditza en moltes dones en complir determinada edat sense haver aconseguit un embaràs, perquè s'apropa el moment en què o són mares biològiques en un termini relativament curt de temps o ja no podran ser-ho de manera definitiva.

El desig de ser mare, segons un recent estudi de Margarita Delgado per a l'Institut de la Dona, segueix sent el mateix en les dones espanyoles en l'actualitat que fa 20 anys. Si les dones en l'actualitat tenen menys fills no és perquè aquest desig hagi disminuït. És per altres raons, entre elles les dificultats per conciliar la vida laboral amb la personal o familiar.

Per saber més...