La inseminació artificial està indicada especialment per a menors de 40 anys

La major part dels cicles d'Inseminació Artificial es realitzen a dones menors de 40 anys. D'ells, aproximadament un 15% acaben en embaràs. Els resultats són millors en cicles amb donació de semen.