Ball de xifres sobre resultats de la reproducció assistida

Una de les primeres preguntes que les pacients formulem en la consulta de l'especialista en reproducció assistida té a veure amb les probabilitats que tenim de quedar-nos embarassades. El ball de xifres és enorme perquè l'èxit depèn de molts factors i les estadístiques que se'ns mostren poden estar referint-se a grups d'edat o característiques molt concretes, que no s'ajusten a les possibilitats que es corresponen amb la nostra edat i circumstàncies. En termes generals, segons la Societat Espanyola de Fertilitat, les probabilitats d'èxit es troben en un 40%, però la xifra és major per a dones que sol·liciten òvuls de donant i menor si és amb òvuls propis. En els anys 80, la probabilitat d'embaràs per cada òvul transferit a l'úter era d'un 6%. Les coses han canviat molt, per a millor.