Desprotegides front als productes tòxics per a la fertilitat

De les 100.204 substàncies químiques que existeixen al mercat europeu, amb les quals es fabrica un milió de preparats, solament s'ha analitzat per comprovar si són tòxiques per a la fertilitat un 0'49% d'aquestes substàncies. Més concretament, s'ha analitzat amb aquest propòsit solament el 20% de les 2.472 substàncies d'alt volum de producció a Europa, és a dir, de les més utilitzades.

Això es desprèn de la informació publicada per Dolores Romano en la web istas.net de la Fundació ISTAS.

L'article complet es troba en aquest enllaç: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=6893

Les fonts que cita són:Allanou, R et al. Public Availabilty of data on EU High production Volume Chemicals. European Chemicals Bureau, 1999. EUR18996EN i European Chemicals Bureau http://ecb.jrc.it