Les relacions sexuals estan recomanades durant els tractaments

Les relacions sexuals estan recomanades durant el tractament de reproducció assistida. Carlos Simón (IVI), investigador exdirector científi c del Centre d’Investigació Príncep Felipe, assegura que durant els tractaments de reproducció assistida es poden mantenir relacions sexuals sense problemes. El seu equip va realitzar, de fet, un estudi sobre aquest tema i va comprovar que mantenir relacions no afecta els resultats.
Cal no oblidar que la manera normal de quedar embarassada és mantenint relacions sexuals, per tant, difícilment aquesta activitat pot ser perjudicial. Hi ha parelles que tenen por de tenir-ne per si es danya l’embrió o es perjudica la bona marxa del tractament, però aquest temor és infundat, només obeeix a la inquietud d’aquests moments sovint delicats per als pacients.