La infertilitat pot afectar el plaer sexual

Quan els problemes per quedar embarassada se succeeixen, el futur que havíem imaginat es desdibuixa i arriba l’estrès, el desassossec, i fi ns i tot una disminució del desig i del plaer sexual. Sobretot si el tractament consisteix en relacions sexuals programades clínicament, perquè llavors l’activitat sexual se centra d’alguna manera en la producció del nadó, més que en la relació íntima amb l’altra persona, i perd calidesa.

La psicòloga i coordinadora del Grup de Psicologia de la Societat Espanyola de Fertilitat Vicenta Giménez diu que la infertilitat desestabilitza l’equilibri emocional i de parella, l’autoestima se’n ressent i poden sorgir sentiments de culpabilitat i desesperança.

Que tot això pugui succeir i sigui habitual no significa que totes les persones que se sotmeten a un tractament de reproducció assistida ho sofreixin o que, en patir-ho, no sàpiguen gestionar les seves emocions i les seves vivències de manera que el procés es desenvolupi amb normalitat, amb les seves difi cultats però sense efectes greus.